Environment Product Declarations (EPD's)

Milieuproductverklaringen

Bij Forbo Flooring vinden we het belangrijk om open, eerlijk en transparant te zijn over duurzaamheid en de milieubelasting van onze producten en processen. Wij maken gebruik van Life Cycle Assessment (LCA), een erkende methode om de impact van een product op het milieu te bepalen, zowel tijdens de productie en het gebruik als aan het einde van de levensduur. Voor deze levenscyclusanalyse meten we een vast aantal impactcategorieën. Aan de hand van een LCA wordt een EPD (Environmental Product Declaration) opgesteld waarin een bepaald product door een derde partij wordt geverifieerd. De EPD voor Marmoleum onderbouwt onze claims en geeft een transparant inzicht in de testresultaten en metingen. Met onze EPD’s gaat Forbo verder dan gebruikelijk is in de markt. Onze EPD’s bevatten bovendien een transparante verklaring over de impact op de menselijke gezondheid en eco-toxiciteit.